Głównym profilem działalności jest określanie wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i usługowych, nieruchomości zabudownych budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, komercyjnymi, nieruchomości rekreacyjnych, przedsiębiorstw, siedlisk i innych. Opinie o wartości nieruchomości sporządzane są na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, postępowań spadkowych, rozliczeń między współwłaścicielami, aportów i innych. Wykonujemy również inwentaryzacje obiektów budowlanych, kosztorysy robót budowlanych, opinie o stanie technicznym budynków, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków. Wykonywane są również opinie o możliwości podziału nieruchomości zarówno poprzez podział fizyczny jak i wyodrębnienie samodzielnych lokali.

Przy wykonywaniu wycen i opinii działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.  Wieloletnie doświadczenie zawodowe właściciela pogłębiane dodatkowymi szkoleniami i kursami jest gwarantem rzetelności i staranności wykonywanych wycen i opinii.

AVA Nieruchomości Wycena, Budownictwo  - rok założenia 1994.